Приветствую Вас, Гость

Берен-җере уза-уза

Ике туган сызым сыза;

Ике туган ике якта

Куя өтер, куя нокта.

   (Чаңгы һәм аның таяк эзләре)

        Риза Шәфи

Түп-түгәрәк яссы мин,

Кышка уен ясыймын:

Этәләр дә төртәләр-

Җәтмәләргә кертәләр.

    (Хоккей алкасы)

        Риза Шәфи

Килсен бозлы көз генә,

Ике туган- без генә,

Йөзне терәп көзгегә,

Сырлы бизәк-эз генә-

Төшерәбез тиз генә;

Тик сыгылма тез генә

Тота алсын төз генә.

     (Тимераяклар)

            Риза Шәфи

Утырып шуам аңа:

Табаннары бик шома.

Шуам ятып та аңа,

Нәрсә булыр ул?...

      (Чана)

          Гөлсинә Ясәбиева