Приветствую Вас, Гость

Җимен тапкан, җебен тарткан,

Җебен тарткан - җирдә яткан. 

              (Кармактагы балык)

                             Риза Шәфи

 

 

 

Ерак күлгә дә бармыйм,

Ятьмә- кармак та салмыйм.

Карап торсаң, гаҗәп кенә:

Түгәрәк күлдән тәмләп кенә,

Балык тотам сәнәк белән.

             (Табадан балык ашау)

                          Зәкия Туфайлова.